Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakooli põhimäärus (Tori Vallavolikogu 22.04.2021 määrus nr 143).