ÕPPEMAKS

Lapsed

Alates 2022. aasta jaanuarist on muusikakooli kõigis õppevormides õppivate laste õppemaksu suuruseks 45,78 eurot kuus.

Tava-, süva- ja vabaõppe osakonnas maksab lapsevanem õppemaksu õppeperioodil septembrist maini ehk 9 kuud õppeaastas.

Ettevalmistusklassi õppemaksu maksab lapsevanem õppeperioodil oktoobrist aprillini ehk 7 kuud õppeaastas.

Õppekoha osalustasu suuruse õpilase kohta arvutab Tori Vallavalitsus igal kalendriaastal eraldi, arvestades riikliku alampalga suurust.

Arved

Muusikakooli õppemaksu arved saadab lapsevanemale Tori Vallavalitsuse raamatupidaja.

Küsimused arvete kohta palume esitada raamatupidajale (Veronika Pikkur, tel 5915 1133, e-post: Veronika.pikkur@torivald.ee).

ÕPPEMAKSU SOODUSTUSED

Sindi Muusikakoolis õppiva ühest perest pärit teise lapse eest tasub vanem kuus 50% osalustasust.

Sindi Muusikakoolis õppiva ühest perest pärit kolmanda ja järgmiste laste eest vanem osalustasu maksma ei pea.

Soodustuse saamise tingimuseks on vähemalt ühe lapsevanema ja laste elukoht rahvastikuregistri andmetel Tori vallas.

PILLI RENTIMINE

Vabade pillide olemasolul on võimalik pilli koolilt ka rentida. Küsige koolist julgesti pilli rentimise võimaluse kohta.

Pillirendi tasu on 5 eurot kuus.

Pillirendi tasu tasutakse igakuiselt pilli kasutamise perioodi eest.

Pillirendi tasu arve saadab lapsevanemale Tori Vallavalitsuse raamatupidamine koos osalustasu arvega.

Pillirendi lepingu koostab muusikakool ja saadab selle lapsevanemale allkirjastamiseks.

GARANTIIKIRI

Lapsevanema poolt makstav õppemaks katab ainult osa lapse muusikakooliga seotud kuludest. Ülejäänud osa katab kohalik omavalitsus.

Selle tõttu on vaja iga õppeaasta alguses küsida lapse rahvastikuregistri andmetel oleva elukohajärgsest omavalitsusest, kui see ei ole Tori vald, garantiikiri, millega omavalitsus garanteerib lapse õpingute eest tasumise Sindi Muusikakoolis.

Väljaspool Tori valda elavad õpilased kantakse kooli nimekirja peale elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja esitamist.

Garantiikirja vorm on leitav menüü lehelt „Dokumendid“