ÕPPETASU

Õpilase muusikakooliga seotud kulud kaetakse lapsevanema poolt makstavast õppetasust ja kohaliku omavalitsuse eelarvelistest vahenditest. Lapsevanema poolt kaetava õppekoha õppetasu suuruse õpilase kohta arvutab Tori Vallavalitsus igal kalendriaastal eraldi, arvestades riikliku alampalga suurust. Lapsevanema poolt kaetav õppetasu suurus on 7% riiklikust alampalgast. Alates 2024. aasta jaanuarist on muusikakooli kõigis õppevormides õppivate laste õppemaksu suuruseks 57,40 eurot kuus.

Tava-, süva- ja vabaõppe osakonnas maksab lapsevanem õppemaksu õppeperioodil septembrist maini ehk 9 kuud õppeaastas.

Ettevalmistusklassi õppemaksu maksab lapsevanem õppeperioodil oktoobrist aprillini ehk 7 kuud õppeaastas.

Õppetasu arvestatakse ja makstakse täiskuudes.

ARVED

Muusikakooli õppemaksu arved saadab lapsevanemale Tori Vallavalitsuse raamatupidaja.

Küsimused arvete kohta palume esitada raamatupidajale (Li Kaljurand, tel 5854 5520, e-post: li.kaljurand@torivald.ee).

ÕPPETASU SOODUSTUSED

Sindi Muusikakoolis õppiva ühest perest pärit teise lapse eest tasub vanem kuus 50% osalustasust.

Sindi Muusikakoolis õppiva ühest perest pärit kolmanda ja järgmiste laste eest vanem osalustasu maksma ei pea.

Soodustuse saamise tingimuseks on vähemalt ühe lapsevanema ja laste elukoht rahvastikuregistri andmetel Tori vallas.

PILLI RENTIMINE

Vabade pillide olemasolul on võimalik pilli koolilt ka rentida. Küsige koolist julgesti pilli rentimise võimaluse kohta.

Pillirendi tasu on 5 eurot kuus.

Pillirendi tasu tasutakse igakuiselt pilli kasutamise perioodi eest. Pillirendi tasu arvestatakse ja makstakse täiskuudes.

Pillirendi tasu arve saadab lapsevanemale Tori Vallavalitsuse raamatupidamine koos õppetasu arvega.

Pillirendi lepingu koostab muusikakool ja saadab selle lapsevanemale allkirjastamiseks.

GARANTIIKIRI

Lapsevanema poolt makstav õppetasu katab ainult osa lapse muusikakooliga seotud kuludest. Ülejäänud osa katab kohalik omavalitsus.

Selle tõttu on vaja iga õppeaasta alguses küsida lapse rahvastikuregistri andmetel oleva elukohajärgsest omavalitsusest, kui see ei ole Tori vald, garantiikiri, millega omavalitsus garanteerib lapse õpingute eest tasumise Sindi Muusikakoolis.

Väljaspool Tori valda elavad õpilased kantakse kooli nimekirja peale elukohajärgse omavalitsuse garantiikirja esitamist.

Garantiikirja vorm on leitav menüü lehelt „Dokumendid“