Ettevalmistusklassi astumine

Ettevalmistusklassi astutakse ilma katseteta. Gruppide koostamiseks paluvad õpetajad siiski ka ettevalmistusklassi astujail laulda ja kontrollivad lapse rütmitunnet ning mälu.

Esimesse klassi astumine

Kui laps käib Sindi Muusikakooli ettevalmistusklassis, siis see klass lõpetatakse katsetega, mille edukad sooritajad võetakse vastu esimesse klassi. Sellisel juhul eraldi sisseastumiskatseid sooritama ei pea.

Lapsed, kes pole ettevalmistusklassis käinud, peavad läbima musikaalsuskatsed, kus kontrollitakse:

  • kuulmist
  • viisipidamist
  • muusikalist mälu
  • rütmitunnet
  • harmooniataju

Katsete põhjal otsustatakse, kas laps võetakse esimesse klassi või tehakse ettepanek lisaõppeks ettevalmistusklassis.

Katsed toimuvad üldjuhul kaks korda aastas, kevadel ja sügisel. Sisseastumiskatsete toimumisajad leiate rubriigist UUDISED.

Täiskasvanuõpe

Pilli õppida soovivad või juba varem õpitut meelde tuletada võivad meie koolis ka täiskasvanud. Nemad saavad õppima asuda katseteta.

Õppima asumise soovist saab koolile märku anda, kui saata kooli e-posti aadressile muusikakool@torivald.ee eelnevalt täidetud avaldus, mis on leitav menüülehelt „Dokumendid“