Sindi Muusikakool on õppeasutus, kus kesksel kohal on õpilane oma unistuste, vajaduste ning võimalustega.

Kooli tunnuslause on „Mängime koos“

Õpetajate motoks on “Mängiv õpetaja on parem, kui rääkiv õpetaja”.

KOOLI NIMI

Kooli ametlik nimi on Karl Rammi nimeline Sindi Muusikakool. Igapäevaselt kutsume oma kooli Sindi Muusikakooliks, mille lühend on SMK.

Oma nime sai kool Karl Rammilt, keda kõige enam tuntakse vast laulu „Õrn ööbik“ viisi autorina.

Ramm oli oma eluajal aktiivselt tegutsev Sindi linna muusikaelus, luues siia mitmeid koore ja töötades muusikaõpetajana. Samuti asutas ta Sinti Eesti esimese poiste puhkpilliorkestri.

KOOLI KUJUNEMINE

Muusikakool tegutseb Sindi linnas juba 1988 aastast alates. 10 aastat tegutseti Pärnu Muusikakooli Sindi filiaalina, ning 1998 aastast alates iseseisva Karl Rammi nimelise Sindi Muusikakoolina.

Algusaastatel oli meie koolis võimalik õppida vaid koorilaulu erialal. Esimestel aastatel töötas koolis vaid 2 õpetajat ning õpilasi oli 15.

1998. aastaks oli mõte Sindi linna oma muusikakoolist küpseks saanud ja see meeldis nii linna juhtidele kui ka õpetajatele. Muusikakooli tarvis remonditi mõned ruumid Sindi Gümnaasiumist ning saanud koolitusloa Haridusministeeriumilt, võiski töö iseseisvas Sindi Muusikakoolis alata.

Tänasel päeval saab meie koolis õppida klaverit, viiulit, rahvamuusika viiulit, akordionit, kannelt, flööti, plokkflööti, tšellot, kitarri (nii klassikalist kui ka elektri- ning basskitarri) ja torupilli.  Lisaks saab osaleda erinevates ansamblites ja laulustuudios. Laulustuudio on mõeldud vaid muusikakoolis õppivatele õpilastele.

Sindi Muusikakoolis on väga oluliseks õppetöö osaks koosmäng erinevates ansambli koosseisudes. Koos mängitakse nii kaasõpilaste kui ka õpetajatega. Nagu ütleb ka kooli tunnuslause “Mängimekoos”.