Õppeaasta avaaktus toimub ainult 1. klassil 7. septembril kell 17.00 kooli saalis.

Esimese klassi tunniplaani saavad pered aktusepäeval koolis.

Teiste klasside tunniplaanid tehakse peredele teatavaks vastavalt peredele saadetud infokirjale.

Õppetöö algab muusikakoolis 8. septembrist.

Ilusat õppeaastat!