Loodame, et kõigile on uus aasta alanud hästi ja lapsed on saanud korralikult puhata.

Nüüd on meil on hea meel rääkida õppetööle naasmisest.
Esmaspäevast, 11. jaanuarist taastub muusikakoolis õppetöö kontakttundidena, nagu see oli enne piirangute algust.

Siiski on meil kaks erandit, milleks on õpetaja Helle Salumäe 1. klassi solfedžotunnid  ja õpetaja Kristi Rulli-Schvede 2. klassi solfedžotunnid.
Erisused nimetatud kahe klassi osas tulenevad klassiruumide 50% täituvuse nõudest. Täpsema info nende tundide toimumise kohta saavad lapsed oma õpetajalt e-posti teel.

Soovime lastele toredat koolivaheaja jätkumist ja kohtumiseni juba järgmisel nädalal!