Grupitundide tunniplaan

Anname teada, et valminud on muusikakooli grupitundide tunniplaan. Tunniplaan saadeti peredele Stuudiumi vestluse kaudu.Erialaõpetajad võtavad ise peredega ühendust, et kokku leppida laste individuaalsete erialatundide ajad. Esimese klassi tunniplaan antakse peredele kätte aktusepäeval koolis. Ettevalmistusklassi tunniplaani saadame peredele septembri lõpu poole.

Õppeaasta algus

Sindi Muusikakooli esimese klassi aktus toimub 8. septembril, algusega kell 17.00 Sindi Gümnaasiumi aulas.Ülejäänud klassidel õppeaasta alguse aktust ei toimu. Õppetöö – esimese kuni seitsmenda klassi õpilastel ja lisa-aasta õpilastel algab õppetöö alates 11. septembrist. Ettevalmistusklassi õppetöö algab oktoobrist, täpsem info tuleb septembris. Tunniplaan – eeldatav tunniplaani valmimisaeg on septembri algus (arvestame õpilaste üldhariduskoolide tunniplaanidega)….

Rõõmustame ja õnnitleme meie kooli klaveriõpilasi ja õpetajaid!😊☀️👏👏👏

Eesti Muusikakoolide Liidu konkursil “Parim noor instrumentalist 2023” klaveriõpilaste Lääne-Pärnu regionaalses voorus saavutas Sten-Eric Hansen II vanuserühma B-kategoorias kõrgeima punktisumma ning saavutas edasipääsu vabariikliku konkursi lõppvooru. Sten-Ericu õpetaja on Annely Ojasaar!Sama konkursi B-kategooria 0 vanuserühmas saavutas Milana Hanson diplomi ning IV vanuserühmas Marleen Haas samuti diplomi.Milana ja Marleeni õpetaja on Triin Viires! Suur-suur tänu õpilastele…