Muusikakooli 35. sünnipäevaüritus

HEA Sindi muusikakooli vilistlane ja endine õpetaja!

Ootame Sind 25. novembril
Sindi muusikakooli 35. sünnipäeva kontsert-aktusele
ja sellele järgnevale banketile

Kontsert-aktus toimub kaunilt renoveeritud Sindi Seltsimajas,
algab kell 16.00 ja on tasuta!
Kontserdil esinevad muusikakooli õpilased, õpetajad ja vilistlased, kaasa teeb Alen Veziko.

Hea, endine õpetaja
Ootame Sind kindlasti osalema ka kontsert-aktusele järgneval banketil.
Banketil osalemine on koolipoolne kingitus ja tänuavaldus Sulle.
Palun anna oma tulekust või mittetulekust teada hiljemalt
13. novembriks kooli e-posti aadressile muusikakool@torivald.ee

Hea, vilistlane
Kui soovid osaleda banketil, palume ennast registreerida
e-posti aadressil berit.eriste@gmail.com hiljemalt 13. novembriks. Banketil osalemise tasu on 25 eurot, mille palume samuti kanda
13. novembriks Merike Teppank-Kolk kontole EE892200001100693578. Selgitusse märkige palun osaleja nimi ja bankett.


Ootame Sind väga!