Anname teada, et valminud on muusikakooli grupitundide tunniplaan. Tunniplaan saadeti peredele Stuudiumi vestluse kaudu.
Erialaõpetajad võtavad ise peredega ühendust, et kokku leppida laste individuaalsete erialatundide ajad.

Esimese klassi tunniplaan antakse peredele kätte aktusepäeval koolis.

Ettevalmistusklassi tunniplaani saadame peredele septembri lõpu poole.