Sindi Muusikakooli esimese klassi aktus toimub 8. septembril, algusega kell 17.00 Sindi Gümnaasiumi aulas.
Ülejäänud klassidel õppeaasta alguse aktust ei toimu.

Õppetöö – esimese kuni seitsmenda klassi õpilastel ja lisa-aasta õpilastel algab õppetöö alates 11. septembrist.
Ettevalmistusklassi õppetöö algab oktoobrist, täpsem info tuleb septembris.

Tunniplaan – eeldatav tunniplaani valmimisaeg on septembri algus (arvestame õpilaste üldhariduskoolide tunniplaanidega). Kui grupitundide tunniplaan on koostatud, anname sellest peredele Stuudiumi kaudu teada. Erialaõpetajad võtavad peredega ise ühendust, et kokku leppida iga lapse individuaalne erialatunni toimumisaeg.

Vaheajad – muusikakoolis toimuvad koolivaheajad samadel aegadel üldhariduskoolide vaheaegadega. 2023/2024 õppeaastal toimuvate koolivaheaegade toimumisaegu saate vaadata siit.

Garantiikiri – lapsevanemad, kelle laste elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Tori vallas, palun küsige hiljemalt 15. septembriks oma lapse rahvastikuregistrijärgsest omavalitsusest Tori valla jaoks garantiikiri, millega omavalitsus garanteerib teie lapse õppekulude osalise katmise Sindi Muusikakoolis. 
Miks me garantiikirja küsime- lapsevanema poolt makstav õppemaks katab ainult osa lapse muusikakooliga seotud kuludest. Ülejäänud osa katab kohalik omavalitsus. Selle tõttu on vaja iga õppeaasta alguses küsida lapse rahvastikuregistri andmetel oleva elukohajärgsest omavalitsusest, kui see ei ole Tori vald, garantiikiri, millega omavalitsus garanteerib lapse õpingute eest tasumise Sindi Muusikakoolis.