Järgmise nädala esmaspäevast, 15. veebruarist alustame muusikakoolis osalise kontaktõppega.
Osaline kontaktõpe on tingitud Pärnumaa kriisikomisjoni otsusest, et mitmes koolis töötavad õpetajad tohivad kontakttunde anda ainult ühes koolis. Seetõttu saavad järgmisest nädalast koolimajja individuaalsetesse pillitundidesse tulla terved õpilased, kes ei ole eneseisolatsioonis ja keda õpetavad järgmised õpetajad:
Andres Linnamägi
Kait Kallau
Karolin Übner
Maria Podstavkina
Merike Teppan-Kolk
Triin Viires
Nimetatud õpetajad võtavad ise õpilastega ühendust, et üle täpsustada tundide toimumisajad.

Teiste õpetajate individuaalsed pillitunnid jätkuvad distantsõppes. Tunnid toimuvad nagu need on õpetajatel lastega kokku lepitud alates 22. jaanuarist.

Grupitunde kontakttundidena veel läbi viia ei lubata, nendega jätkame samuti distantsõppe vormis. Siingi toimuvad tunnid nagu need on õpetajatel lastega kokku lepitud alates 22. jaanuarist.

Ettevalmistusklassi lastel jätkub õppetöös endiselt paus.

Ülejärgmisel nädalal, 22. veebruarist kuni 28. veebruarini on koolivaheaeg.
Infot õppetöö toimumise kohta järgmisel veerandil anname hiljemalt reedel, 26. veebruaril.