Koolivaheaeg on kohe läbi ja esmaspäevast algab muusikakoolis taas töö.
Abivallavanema nõusolekul toimub alates esmaspäevast, 1. märtsist meie koolis õppetöö osaliselt kontaktõppe ja osaliselt distantsõppe vormis. Kõigest täpsemalt alljärgnevalt.

  1. Ettevalmistusklass kuna grupitunnid pole endiselt lubatud, jätkub õppetöös paus, mille tõttu märtsis teile õppemaksuarvet ei esitata. Juhul kui aprillist on lubatud grupitunde kontaktõppe vormis läbi viia, alustame taas õppetööga, ning selle eest esitatakse õppemaksuarve.
    Kuna tavaolukorras oleks ettevalmistusklassi õppeperiood lõppenud aprilli lõpus, siis käesoleval aastal toimuvad maikuus tunnid, mis veebruaris ära jäid. Mais toimuvate tundide eest arvet ei esitata, toimub tasaarveldus veebruari arvega.
  2. Individuaalne pilliõpe (tunnis on 1 õpilane ja õpetaja) – tunnid võivad toimuda kontaktõppe vormis. Kontakttunde koolimajas võivad läbi viia ka need õpetajad, kes töötavad lisaks mujal koolides. Erisusteks on õpetajad Annely Ojasaar ja Heli Sommer, kes lepivad õppetöö toimumise kokku oma õpilastega personaalselt. Individuaalsetesse tundidesse on oodatud terved õpilased, kes ei pea olema eneseisolatsioonis.
  3. Kõik grupitunnid (solfedžo, ansamblid jne) – jätkuvad endiselt distantsõppe vormis.

Seis on keeruline ja tõenäoliselt tekib olukordi, kus päevakoolis distantsõppel olev laps ei jõua õigeaegselt muusikakooli individuaaltundi või muusikakoolist koju, et osaleda distantsõppe grupitunnis. Selleks, et kõik toimiks, võtavad pilliõpetajad ise kõigi oma õpilastega ühendust, et üle rääkida ja kokku leppida õppetöö toimumine. Kuid palume ka lastel/peredel julgelt lahendamist vajavatest olukordadest õpetajatele teada anda. Püüame üheskoos olukorrale lahenduse leida.