Seoses COVID-19 levikuga noorte seas, mis on hetkel tihedalt seotud Tallinna, Harjumaa ja Ida-Virumaa noorte vaba aja tegevustega, on Terviseamet tungivalt soovitanud üle vaadata huvihariduse tegevus üle terve Eesti.

Eelöeldust lähtuvalt otsustas Sindi Muusikakool oma õpetajate erakorralisel koosolekul, et alates esmaspäevast, 23.11.2020:

1. lähevad alates kolmandast klassist kõik grupitunnid (solfedžo, muusikalugu, ansamblid ja bändid) distantsõppele.

2. ettevalmistusklassi ning esimese ja teise klassi grupitunnid jätkuvad väiksemates rühmades kontakttundidega. Ühes nädala tunnis osaleb üks grupp ja teises nädala tunnis teine grupp. Grupitundide õpetajad annavad ise teada, millisel päeval keegi tundi tulema peab.

3. erialatundide osas palume igal perekonnal ise otsustada, kas soovitakse käia kontakttunnis, saada distantstunde või saada neid vaheldumisi. Oma otsusest palume teada anda erialaõpetajale hiljemalt 23.11.2020 hommikuks. Õpetajate e-posti aadressid on nähtavad kooli kodulehelt https://sindimuusikakool.ee/koolist/opetajad/

4. distantsõppel osalevatele õpilastele saadavad õpetajad õpilastele koju konkreetsed ülesanded.

Osaline distantsõpe kehtib praeguste andmete kohaselt kuni 23.12.2020. Olukorra muutudes anname sellest kindlasti teada kooli kodulehe kaudu.

Oluline:

  • Koolimajja sisenemine on lubatud ainult muusikakooli õpilastele ja töötajatele.
  • Palume koolimajja tulevatel lastel kindlasti pesta käsi sooja vee ja seebiga. Koolimajas on olemas ka käte desinfitseerimise vahendid.
  • Terviseamet soovitab lastel alates 12. eluaastast kasutada maski.
  • Õpilasõhtu 23.11.2020- sel korral siiski toimub, kuid jätkame sellel õppeaastal harjumuseks saanud formaadiga, et kontsert on ainult õpilastele. Kontserdil osalevatele lastele jagame vajadusel (kui endal pole) ühekordsed maskid.